Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος, Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ

Η «Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων» ήταν το αντικείμενο του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 21 έως 24 Ιουνίου 2017, στο οποίο σημαντικοί ομιλητές με διεθνή εμπειρία ανέλυσαν ένα θέμα που όλο και περισσότερο θα παίζει καθοριστικό ρόλο στην βιομηχανική δραστηριότητα. Ας σημειωθεί ότι το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και με την στήριξη του ΣΕΒΤ και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως το Ελληνικό Κέντρο Περιβάλλοντος ΑΕ, κ.α.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να εστιάσει στα θέματα διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, δόθηκε η ευκαιρία συνάντησης εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προταθούν και να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της εξοικονόμησης πόρων.

Όπως υπογράμμισε η επικεφαλής του συνεδρίου καθηγήτρια του ΕΜΠ κυρία Μαρία Λοϊζίδου, «η εξέλιξη των στερεών αποβλήτων αποτελεί κύρια απειλή στην κοινωνία και στο περιβάλλον και στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι χρήσιμη σαν στρατηγικός ανανεώσιμος πόρος. Η συνολική παραγόμενη ποσότητα, από το 2014 που ήταν 1,5 δισεκατομμύρια τόνοι, αυξάνει σε 2,3 δισεκατομμύρια τόνους μέχρι το τέλος του 2025. Η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων βοηθάει έτσι να μειωθεί το συνολικό κόστος συλλογής-μεταφοράς των αποβλήτων μέχρι και στο 50%». Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία νέα πρακτική που προσφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακος στην παραγωγή, αλλά και λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την ρύπανση του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την δημόσια υγεία και βέβαια με την βιωσιμότητα των πόλεων.

Στο συνέδριο τονίστηκε επίσης από ομιλητές όπως οι Αντώνης Μαυρόπουλος, Ντέηβιντ Νιούμαν και Α. Μπολτσονέλλι, ότι στα χρόνια που έρχονται το 90% των αποβλήτων θα παράγεται στην Ασία και την Αφρική, κυρίως δε στις αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας και της Ινδίας. Πρόκειται για ένα εξόχως σοβαρό πρόβλημα, στο οποίο έρχεται να προστεθεί και ο αυξανόμενος όγκος των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Γίνεται έτσι επιτακτική η ανάγκη της έξυπνης διαχείρισης, η οποία αποτελεί πλέον και συστατικό στοιχείο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Pages: 1 2 3

You may also like...