ΕΥΡΩΠΗ: ο νους μας στο μέλλον


Sur le pont d’Avignon / On y danse, on y danse

Les jeunes filles font comme ci / On y danse, on y danse

Les garcons font comme ca / On y danse, tous en rond

Χαιρετισμός της Εποπτείας
στην Κυρία που την ίδρυσε

ΕΙΣΟΔΟΣ

You may also like...